Không trả hồ sơ xe ngoại giao không có khả năng nộp thuế

Cập nhật: 02:41 PM, 10/09/2013

Trong công văn trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Hà Nội về thực hiện thủ tục chuyển nhượng đối với xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài sử dụng không đúng quy định, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, không trả hồ sơ cho người quản lý, sử dụng xe ngoại giao sử dụng không đúng quy định do không có khả năng nộp thuế.

Bên cạnh đó, nếu quá thời hạn quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 27 Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính mà người đang quản lý, sử dụng xe chưa làm xong thủ tục hải quan thì Cục Hải quan Hà Nội thực hiện hủy tờ khai theo quy định. Đồng thời, Cục Hải quan có văn bản thông báo cho Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ-đường sắt (Bộ Công an) cụ thể trường hợp sử dụng xe mà không đến thực hiện thủ tục hải quan, nộp thuế để có biện pháp phối hợp xử lý.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước mới có 129 xe ngoại giao làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số và làm thủ tục chuyển nhượng. Trong số đó, có 26 xe ô tô, xe máy đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, với số thuế thu được là 24 triệu đồng.

Số xe đã hoàn thành thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số trong thời hạn 60 ngày (từ 10-4 đến 10-6) theo Thông báo 27/TB-BCA-C61 của Bộ Công an là 65 xe ô tô.

Số xe đã làm xong thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số nhưng làm thủ tục chuyển nhượng sau ngày 10-6 là 38 xe.

Theo Bộ Tài chính, số xe ngoại giao chưa thu hồi giấy đăng ký, biển số xe và đến cơ quan Hải quan làm thủ tục chuyển nhượng là do số thuế phải nộp quá cao so với giá trị thực tế của xe tại thời điểm tính thuế.