Hà Nội chính thức áp dụng mức lệ phí trước bạ của ô tô là 12% từ ngày 21/07/2013

Cập nhật: 09:49 AM, 16/07/2013

Ngày 11/7 UBND Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND, về việc thu lệ phí trước bạ ôtô đăng ký mới trên địa bàn thành phố ở mức 12%.

Lệ phí trước bạ cho ôtô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu tại TP. Hà Nội, từ ngày 1/4/2013 đến trước ngày 21/7/2013 vẫn áp dụng mức thu tối đa 15%. Các trường hợp đã mua xe mới và làm thủ tục đăng kí, nộp phí trước bạ ở mức 15% từ 1/4/2013 sẽ không được hoàn lại mức chênh lệch 3% giữa hai mức thu này.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP. Hà Nội đã tồn tại tới 3 mức thu phí trước bạ dành cho ôtô dưới 10 chỗ (kể cả lái xe) đăng ký lần đầu, phân biệt giữa ngoại thành và nội thành, chính sách này đã gây phiền phức cho các cơ quan quản lí cũng như người dân khi tham gia đăng ký xe.

Theo đúng tinh thần của Nghị định 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, trong đó có việc điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ ô tô, nhằm giảm thiểu những bất cập, gây bức xúc cho người dân, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND, theo đó, các ô tô đăng ký kể từ ngày 21/7/2013 sẽ chỉ phải chịu mức thu 12% (không phân biệt nội thành hay ngoại thành).