Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản xuống 0%

Cập nhật: 10:14 AM, 10/11/2014

Ngày 03/11/2014, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn số 186/2014/CV-VASEP v/v góp ý về sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2015 đối với một số mặt hàng.

Phúc đáp công văn số 14799/BTC-CST về việc “Sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2015 đối với một số mặt hàng”, Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến phản hồi như sau:

Theo dự thảo, đối với nội dung danh mục 10 dòng thuế phải cắt giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2015: Trong  danh mục thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng cá hồi đông lạnh (HS 0303.19.00) đang dự kiến mức thuế suất năm 2015 là 18%. Cá hồi đông lạnh được nhập khẩu về để phục vụ gia công xuất khẩu và cả tiêu thụ trong nước. Mặt hàng cá hồi hiện nay ở Việt Nam chưa phải là sản phẩm đã sản xuất được ở cấp độ hàng hóa, việc nhập khẩu không mang tính cạnh tranh với sản xuất trong nước. Hiệp hội đề xuất mức thuế NK với cá hồi về 0% nhằm phong phú nguồn nguyên liệu chế biến gia công XK.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét báo cáo, phân tích & kiến nghị của Hiệp hội về thuế nhập khẩu một số mặt hàng thủy sản chủ lực gồm tôm, cá ngừ và mực/bạch tuộc đã được gửi tới Bộ Tài chính tại công văn số 75/2014/CV-VASEP ngày 17/4/2014 (chi tiết tại mục IV, Phụ lục 2 của CV 75/2014). Cụ thể, Hiệp hội kiến nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản xuống 0% đối với 1 số loài thủy sản hiện còn duy trì mức thuế mà DN có nhu cầu NK cao để SXXK (như tôm các loại, cá ngừ các loại, mực/bạch tuộc) nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn nguyên liệu SXXK và gia tăng kim ngạch XK thủy sản theo Chiến lược mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

 

Theo Vasep.com.vn/