Các mặt hàng thuộc Nhóm 85.23 có thuế suất thuế nhập khẩu từ 5% đến 25%

Cập nhật: 10:18 AM, 07/08/2014

Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng ổ cứng di động (loại gắn ngoài) có dạng hình hộp, thường dùng các cổng giao tiếp USB, Thunderbolt, fire wire, eSATA để kết nối với các thiết bị khác, dùng để mở rộng dung lượng ổ cứng của các máy xử lý dữ liệu tự động, lưu trữ dữ liệu, thuộc nhóm 85.23 (danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam): “Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu trữ thông minh khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất đĩa ghi, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37”.

Để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư 49/2010/TT-BTC và Thông tư 156/2011/TT-BTC. Các mặt hàng thuộc Nhóm 85.23 có thuế suất thuế nhập khẩu từ 5% đến 25% tùy từng mã số cụ thể.

Mã số cụ thể của mặt hàng ổ cứng di động được xác định tùy theo mặt hàng là loại phương tiện lưu trữ bằng công nghệ từ tính, công nghệ bán dẫn… cũng như là loại “đã ghi” hay “chưa ghi” của nhóm 85.23.