Xăng dầu nhập sản xuất XK phải kê khai, nộp thuế BVMT

Cập nhật: 12:46 PM, 29/05/2014

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc thu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu NK theo loại hình sản xuất XK, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn nội dung này.

Theo Tổng cục Hải quan, việc thu thuế BVMT đối với nguyên liệu xăng, dầu NK để gia công hàng hóa XK được quy định tại điểm 2.4 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 159/2012/TT-BTC quy định về hàng hóa không chịu thuế BVMT như sau: “2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.”

Theo đó, Thông tư 159/2012/TT-BTC chỉ quy định nguyên liệu, vật tư NK để gia công sau đó XK ra nước ngoài thuộc trường hợp không phải thu/nộp thuế BVMT, thông tư không quy định nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất XK thuộc trường hợp không phải thu/nộp thuế BVMT.

Như vậy, xăng dầu NK nếu thuộc trường hợp do cơ quan Hải quan thu thuế BVMT và NK theo loại hình sản xuất XK thì người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế BVMT với cơ quan Hải quan.

Đối với việc xác định cơ quan thu thuế BVMT đối với xăng dầu NK, sau khi trao đổi với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn Hải quan các tỉnh thành phố thực hiện. Theo đó, xăng dầu NK do cơ quan Hải quan thu thuế BVMT đã được quy định tại Điều 4 Thông tư 159/2012/TT-BTC quy định về kê khai, nộp thuế BVMT đối với xăng dầu như sau: “Trường hợp xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu về sử dụng cho mục đích khác không phải để bán; dầu nhờn, mỡ nhờn được đóng gói riêng khi nhập khẩu kèm với vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc, thiết bị thì người nộp thuế kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan Hải quan”.

Bên cạnh đó, tại Điều 15 Thông tư 156/2013/TT-BTC cũng đã quy định về khai thuế BVMT. Theo đó, tại điểm 4 Điều 15 quy định việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau: "Trường hợp xăng dầu nhập khẩu về sử dụng cho mục đích khác không phải để kinh doanh xăng dầu (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có đăng ký kinh doanh xăng dầu); dầu nhờn, mỡ nhờn được đóng gói riêng khi nhập khẩu kèm với vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc thiết bị thì người nộp thuế kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan Hải quan”.

Baohaiquan.vn