Việt kiều chưa đăng ký đã chuyển nhượng xe phải nộp thuế NK và GTGT

Cập nhật: 09:29 AM, 15/10/2013

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký xe, lưu hành xe đã chuyển nhượng.

Cụ thể, trong công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất, với trường hợp xe ô tô, xe gắn máy của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký xe, lưu hành xe đã chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện thu thuế NK, thuế GTGT theo quy định hiện hành (chính sách thuế thực hiện tại thời điểm NK xe).

Theo Bộ Tài chính, do xe ô tô, xe gắn máy của Việt kiều NK là tài sản di chuyển nên trường hợp Việt kiều bán ngay (chưa làm thủ tục đăng ký, lưu hành xe) thì được xác định là trường hợp thay đổi mục đích được miễn thuế (đối với thuế NK), mục đích sử dụng (đối với thuế GTGT); theo đó phải bị truy thu thuế NK, thuế GTGT.

Thời điểm thực hiện truy thu thuế áp dụng đối với các trường hợp NK xe từ ngày Thông tư 118/2009/TT-BTC năm 2009 của Bộ Tài chính có hiệu lực. Đối tượng nộp thuế truy thu là Việt kiều hồi hương.

Để thực hiện việc thu thuế, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ phối hợp với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ Đường sắt) rà soát số lượng xe ô tô của Việt kiều hồi hương khi chưa đăng ký sử dụng nhưng đã nhượng bán cho đối tượng khác trong thời gian trên.