Không miễn thuế nhập khẩu xe chạy khí thiên nhiên nén (CNG)

Cập nhật: 04:10 PM, 23/09/2013

Theo Bộ Tài chính, xe chạy khí CNG (khí thiên nhiên nén) phải nộp thuế NK theo quy định. Đây là nội dung vừa được Bộ Tài chính trả lời đối với kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương.

Ngày 14-8-2013, UBND tỉnh Bình Dương có công văn số 2371/UBND-KTN gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đề nghị miễn thuế nhập khẩu (NK) đối với 36 xe buýt chạy khí CNG để phục vụ triển khai Đề án giao thông công cộng thành phố mới Bình Dương bằng phương tiện giao thông mới.

Theo Bộ Tài chính- cơ quan được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền trả lời đề xuất của UBND tỉnh Bình Dương, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành số xe buýt NK chạy khí CNG mà UBND tỉnh Bình Dương dự kiến NK không thuộc đối tượng được miễn thuế NK.

 

Ngày 18-4-2013, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn(Samco) cho xuất xưởng xe buýt mang nhãn hiệu Samco City H.75 CNG. Chiếc xe buýt nhiên liệu sạch này có 38 chỗ ngồi và 37 chỗ đứng. Đây là lần đầu tiên những chiếc xe chạy khí CNG được sản xuất trong nước.

 

Theo quy định hiện hành, mặt hàng xe buýt chạy bằng khí CNG thuộc nhóm 87.02, có thuế suất Thuế NK ưu đãi 70%, thuế NK theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa ASEAN - Nhật Bản 5%; Việt Nam - Nhật Bản 5%, Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) 60%.

Tuy nhiên, khoản 11, Điều 16 Luật Thuế XNK cũng quy định một số trường hợp cụ thể Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét, miễn thuế NK. Căn cứ quy định này Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền miễn thuế NK đối với các xe chạy khí CNG mà UBND tỉnh Bình Dương đề xuất.

Nhưng theo quan điểm của Bộ Tài chính, đề nghị miễn thuế NK xe buýt chạy bằng khí CNG của UBND tỉnh Bình Dương chưa hợp lí.

Bộ Tài chính phân tích, xe buýt trên 30 chỗ là chủng loại xe trong nước đã sản xuất được, bởi năng lực và tỉ lệ nội địa hóa cao. Xe buýt chạy bằng khí CNG chỉ khác chủng loại xe buýt thông thường ở động cơ CNG.

Năm 2012, theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép miễn thuế NK đối với linh kiện, phụ tùng NK để sản xuất, lắp ráp xe buýt trong nước chưa sản xuất được tại 2 thành phố Hà Nội và TP.HCM giai đoạn 2012-2015. Sau đó, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 185/2012/TT-BTC ngày 30-10-2012 hướng dẫn thực hiện.

Bộ Tài chính cho rằng, việc miễn thuế NK cho 36 xe buýt chạy bằng khí CNG tại Bình Dương sẽ tạo tiền lệ xấu cho doanh nghiệp và địa phương khác trong việc xin miễn thuế tùy tiện và có khả năng ảnh hưởng đến mục tiêu sản xuất xe buýt chạy bằng khí CNG trong nước cũng như khả năng gian lận với xe buýt thông thường khác khi nhập khẩu.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với 36 xe buýt nói trên theo quy định của pháp luật hiện hành.