Hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục nhập khẩu vật liệu, trang thiết bị để xây dựng

Cập nhật: 04:02 PM, 23/09/2013

Công ty Samsung C&T Corporation (Khu công nghiệp Yên Phong 1, tỉnh Bắc Ninh) vừa có công văn số 0307/2013/CV TCHQ ngày 03/07/2013 gửi Tổng cục Hải quan đề nghị được hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục nhập khẩu vật liệu, trang thiết bị để xây dựng Nhà máy tổ hợp Wireless SEVT Việt Nam Yên Bình cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Trong văn bản số 12366/BTC-TCHQ ngày 17/09/2013 để giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; căn cứ Điều 11, Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT, khoản 20 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính, thì:

1. Về chính sách thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên-SEVT là doanh nghiệp chế xuất nên hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất và chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Các nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho chủ đầu tư là SEVT thì số hàng hóa nhập khẩu đó cũng thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

2. Về việc đăng ký Danh mục

Việc đăng ký Danh mục hàng hóa cần nhập khẩu được thực hiện như sau:

a. Đối với SEVT

- SEVT có công văn gửi cơ quan Hải quan đề nghị nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định kèm theo Danh mục hàng hóa cần nhập khẩu để xây dựng Nhà máy tổ hợp Wireless(trên cơ sở đề nghị của từng nhà thầu phụ và nhà thầu chính).

- Trường hợp Danh mục hàng hóa cần nhập khẩu đã thông báo với cơ quan hải quan có thay đổi thì SEVT có trách nhiệm thông báo với cơ quan hải quan.

- SEVT chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đưa hàng hóa vào để xây dựng Nhà máy tổ hợp Wireless. Trường hợp hàng hóa đã kê khai trên Danh mục thông báo cho cơ quan hải quan nhưng khi kết thúc dự án không đưa vào sử dụng hết và được chuyển tiêu thụ nội địa thì các nhà thầu đứng tên trên tờ khai nhập khẩu phải thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định tại Luật thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn.

b. Đối với nhà thầu chính và nhà thầu phụ của SEVT

- Nhà thầu chính và các nhà thầu phụ được đứng tên trên tờ khai để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa xây dựng Nhà máy tổ hợp Wireless theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu do SEVT lập, hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định hiện hành kèm hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu phụ thực hiện khai hải quan thì phải nộp kèm theo hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ;

- Kết thúc công trình, nhà thầu chính và các nhà thầu phụ phải làm thủ tục thanh khoản với cơ quan hải quan trên cơ sở hồ sơ hoàn công công trình.

3. Về thủ tục hải quan.

Các nhà thầu phải thực hiện quy định về Hồ sơ hải quan tại Điều 11 và Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất tại Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, khi nhập khẩu hàng hóa các nhà thầu phải nộp cho cơ quan hải quan: Giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu (ghi rõ nội dung trúng thầu hoặc chỉ định thầu) kèm theo hợp đồng bán hàng cho các doanh nghiệp theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa, trong đó quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế TTĐB, thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.

Đối với các nhà thầu nước ngoài thì thực hiện theo các quy định tại Quyết định 87/2004/QĐ-TTg ngày 10/05/2004; Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 87/2004/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài được vận chuyển thẳng đến xây dựng Nhà máy tổ hợp Wireless thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Giao Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa của chủ dự án, nhà thầu chính, nhà thầu phụ theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp phát sinh vướng mắc cần báo cáo về Tổng cục Hải quan để chỉ đạo giải quyết.