Trường hợp nào được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt?

Cập nhật: 05:34 PM, 27/07/2010

Theo quy định tại điều 9 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế.

Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (  nếu có)