Doanh nghiệp nào có thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài nhưng tổng thời gian áp dụng thế suất 10% không quá 30 năm?

Cập nhật: 07:09 AM, 25/07/2010

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: Công nghê cao theo quy định của pháp luật.
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Đầu tư phát triển  nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước.
Cầu, đường bộ, đường sắt.
Cảng hàng không, cảng biển, cảng sông
Sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng chính phủ quyết định;
Sản xuất sản phẩm phần mềm (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ)
Các DN có quy mô lớn, công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư, thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% quy định tại khoản này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tin cũ hơn: