Trong cùng một kì tính thuế nếu có một khoản TN thuộc diện áp ưu đãi thuế TNDN theo nhiều TH khác nhau thì việc ưu đãi được thực hiện

Cập nhật: 03:57 PM, 19/07/2010

Theo quy định tại điểm 2.3 Mục I phần H thông tư số 130/2008/TT-BTC, ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài Chính:

Trong cùng một kỳ tính thuế  nếu có một khoản thu nhập  thuộc diện áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì doanh nghiệp tự lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất.

Tin cũ hơn: