Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện nào

Cập nhật: 03:54 PM, 19/07/2010

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đó:

Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện: doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ  theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị nộp thuế theo phương pháp ấn định.

Tin cũ hơn: