Xác định thuế GTGT (VAT) của Hộ kinh doanh

Cập nhật: 12:18 PM, 18/07/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế;

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Đối với hộ kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có đầy đủ hóa đơn của cửa hàng, dịch vụ bán ra theo chế độ quy định hoặc có đủ điều kiện xác định được đúng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như hợp đồng và chứng từ thanh toán nhưng không có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ  đầu vào thì thuế GTGT được xác định bằng doanh thu nhân (x) GTGT tính trên doanh thu.

Ví dụ: Về kê khai thuế GTGT

Hộ kinh doanh A (chuyên kinh doanh mặt hàng quần áo thể thao). Hộ kinh doanh đã thực hiện bán hàng có đầy đủ hóa đơn, giả sử doanh thu bán hàng của tháng 10/2009 của hộ kinh doanh A là: 60.000.000 đồng. Theo quy định tại Thông tư 129/2008/TT-BTC tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu của hoạt động thương mại là 10%.