Cục Thuế xuất nhập khẩu - chặng đường 20 năm xây dựng và Phát triển

Cập nhật: 10:06 AM, 30/07/2014

 

20 năm xây dựng và phát triển, dù gặp không ít khó khăn nhưng tập thể cán bộ công chức Cục Thuế XNK luôn khẳng định mình và ghi dấu ấn quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của ngành Hải quan cũng như của nền kinh tế cả nước.

Làm tốt vai trò tham mưu

 

Những phần thưởng cao quý Cục Thuế XNK được trao tặng:

Năm 2004: Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua.

Năm 2009: Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua.

Nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua.

Nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính và Bằng khen của Bộ Tài chính công nhận tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hải quan.

Nhiều năm liền được trao tặng danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến vì đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan.

Có thể khẳng định, Cục Thuế XNK là một trong những đơn vị nghiệp vụ chủ lực, có khối lượng công việc phải giải quyết hàng ngày lớn nhất cơ quan Tổng cục Hải quan. Thế nhưng đây cũng là một trong những tập thể tiêu biểu luôn hoàn thành nhiệm vụ và làm tốt vai trò tham mưu, giúp lãnh đạo Tổng cục Hải quan điều hành tổ chức thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa XNK và công tác thu nộp NSNN.

 

Trong các thời kỳ, Cục Thuế XNK đã tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trong chỉ đạo, điều hành xây dựng dự toán và triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; đề xuất các giải pháp khai thác nguồn thu, chống gian lận thương mại, trốn thuế.  Giúp Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo toàn ngành liên tục thực hiện thắng lợi chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu về thu thuế trong nhiều năm liền; làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn phân loại nợ thuế, xử lý nợ thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nợ thuế, đưa công tác quản lý nợ thuế của ngành đi vào nề nếp, góp phần giảm dần tỷ trọng nợ đọng thuế so với tổng thu hàng năm.

Đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, tham mưu, Cục đã đề xuất xây dựng triển khai, tổ chức thực hiện cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện thành công pháp luật thuế, thu khác liên quan đến hàng hoá XNK trên cơ sở đó đã góp phần bảo hộ sản xuất, khuyến khích và định hướng luồng vốn đầu tư sản xuất trong nước phát triển, có hiệu quả.

Nhìn lại quá trình 20 năm xây dựng và phát triển của Cục Thuế XNK, có thể thấy, đơn vị đã đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và thu khác đối với hàng hoá XNK có chất lượng, có hiệu quả đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của ngành và đất nước như:

Nghiên cứu, đề xuất, thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền trong việc triển khai áp dụng trị giá GATT/WTO thay cho việc áp dụng trị giá tối thiểu; triển khai áp dụng Công ước hài hoà mô tả mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải quan thế giới (HS) thay cho việc áp dụng danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ngay từ những năm đầu của thập kỷ 90 thế kỷ XX.

Tham gia xây dựng, đàm phán, triển khai áp dụng Danh mục thuế quan hài hoà ASEAN (AHTN) để thực hiện Nghị định thư về việc thực thi AHTN, xây dựng Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam. Việc sớm triển khai áp dụng các Hiệp định/Công ước trên đã góp phần tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), hội nhập kinh tế quốc tế/khu vực; góp phần tạo sự minh bạch dần chính sách thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động tính toán hiệu quả kinh doanh, khuyến khích giao thương phát triển.

Đặc biệt, đơn vị đã nghiên cứu, đề xuất Tổng cục Hải quan và các cơ quan có thẩm quyền trong việc triển khai áp dụng cơ chế người nộp thuế tự khai, tự tính, tự nộp thuế; cơ quan Hải quan thực hiện các chức năng quản lý thuế thông qua việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế (từ khi thực hiện Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế). Điều này đã góp phần giảm chi phí giá thành sản phẩm, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí quản lý hành chính thuế, được cộng đồng DN, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Cùng với đó, Cục đã xây dựng, trình Tổng cục Hải quan ban hành chế độ kế toán thuế đầu tiên của ngành Hải quan. Xây dựng quy trình hành thu, trong đó cơ quan Hải quan là cơ quan đầu tiên thực hiện chế độ người khai hải quan tự kê khai, tự tính thuế, tự nộp thuế.

Tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin

Đáp ứng yêu cầu quản lý tạo thuận lợi cho người nộp thuế theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và yêu cầu hiện đại hoá của ngành Hải quan… Cục Thuế XNK là một trong những đơn vị tiên phong của ngành ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế XNK, cũng như xây dựng các chương trình hệ thống (như phối hợp thu với Ngân hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu về trị giá, về mã số, phân loại hàng hoá, KT 559, Danh mục hàng hoá nhập khẩu ưu đãi miễn thuế…).

Trong đó, Cục luôn thể hiện vai trò tiên phong và là đơn vị đầu tiên nghiên cứu, đề xuất việc triển khai thực hiện công tác phúc tập, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật của người khai hải quan, người nộp thuế - đây là một yếu tố góp phần hình thành bộ máy Cục Kiểm tra sau thông quan sau này. Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, đơn vị cũng đã luôn tổ chức được nhiều lượt kiểm tra nghiệp vụ đối với các đơn vị trong ngành. Thông qua kết quả kiểm tra đã phát hiện những vướng mắc, nổi cộm để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi cơ chế chính sách, chấn chỉnh thực hiện kịp thời.

Đặc biệt, trong tiến trình cải cách hiện đại hóa của toàn ngành Hải quan, Cục Thuế XNK cũng là đơn vị đóng góp nhiều thành viên nòng cốt tham gia xây dựng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS ngay từ giai đoạn đầu tiên vào năm 2012. Ngày 1-4-2014 Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS đã hoàn thành đi vào vận hành chính thức, ghi dấu ấn của Hải quan Việt Nam và trong đó có đóng góp của đơn vị.

Chú trọng xây dựng lực lượng

Xác định con người là yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả của công việc, vì vậy, Cục Thuế XNK là một trong những đơn vị rất chú trọng công tác xây dựng lực lượng .

So với ngày đầu thành lập, lực lượng cán bộ, công chức của Cục Thuế XNK đã trưởng thành vượt bậc. Nếu như năm 1994, Cục Kiểm tra thu thuế XNK (tiền thân của Cục Thuế XNK) chỉ có 35 người thì đến nay, Cục Thuế XNK có 93 người. Trong số đó, có rất nhiều người đã trưởng thành và hiện đang giữ những vị trí lãnh đạo khác nhau trong ngành Hải quan. Có thể thấy, chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị ngày càng được nâng cao và đó là một trong những nguyên nhân giúp đơn vị hoàn thành khối lượng công việc lớn những năm qua.

Cùng với sự trưởng thành đó, nối tiếp truyền thống vẻ vang của đơn vị, trong nhiều năm qua, mặc dù trong điều kiện tính chất công việc của đơn vị rất phức tạp do phải giải quyết các công việc liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người nộp thuế nhưng tập thể lãnh đạo, công chức Cục Thuế XNK luôn đoàn kết, thực hiện tốt “liêm chính hải quan”, giữ vững bản lĩnh, công tâm, không có hành vi sách nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà cho DN.

 

Tiến sĩ Phan Văn Dĩnh - nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

Trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, Đảng, Chính phủ, Quốc hội chủ trương cải cách cơ bản hệ thống chính sách thuế áp dụng chung cho các thành phần kinh tế bình đẳng, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Riêng thuế XNK, phải nghiên cứu thay đổi căn bản Luật thuế XNK cũ ban hành năm 1987 bằng Luật thuế XNK mới, áp dụng thống nhất đối với mọi hoạt động, XNK mậu dịch, phi mậu dịch, áp dụng thuế VAT đối hàng hóa XNK.

Danh mục các nhóm mặt hàng trong biểu thuế XNK mới được xây dựng theo danh mục hàng hóa (HS) của Hội đồng hợp tác Hải quan quốc tế, giá tính thuế theo trị giá GATT/WTO thay cho bảng giá tối thiểu.

Trước tình hình đó, Cục Thuế XNK được thành lập năm 1994 để triển khai thu thuế XNK theo Luật mới, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thu thuế có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu thuế XNK hàng năm, đồng thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi trốn thuế, chống thất thu thuế ngày càng hiệu quả. Số thu thuế XNK hàng năm của ngành Hải quan đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong nhiều năm chiếm khoảng 25-30% tổng số thu ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng cân đối thu chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Thuế XNK, tôi xin chân thành chúc các cán bộ, công chức Cục Thuế XNK dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, trong tương lai luôn chủ động, sáng tạo đề xuất các giải pháp hay hơn, hiệu quả hơn trong khai thác nguồn thu, chống gian lận thương mại, trốn thuế, giúp chỉ đạo toàn Ngành liên tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu về thu thuế XNK được giao hàng năm.

Ông Ngô Hữu Lợi - Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính):

20 mươi năm qua, Cục Thuế XNK đã đi được một chặng đường khá dài với những vất vả của một đơn vị có nhiều trọng trách trong công tác kiểm tra thu thuế XNK. Đây cũng là nhiệm vụ có nhiều liên quan và luôn gắn chặt với chính sách thu thuế XNK và vì vậy đã tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa Cục Thuế  XNK - Tổng cục Hải quan và Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính. Chính sách thu rõ ràng minh bạch sẽ tạo thuận lợi cho công tác thu thuế và những vướng mắc phát sinh trong thực tế thu thuế xuất khẩu sẽ là cơ sở sửa đổi, hoàn thiện chính sách thuế XNK. Với đặc thù đó mà trong những năm qua, hai đơn vị luôn luôn kề vai sát cánh không chỉ đơn giản là sự phối hợp mà còn hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Tinh thần đó ngày càng được củng cố, nâng cao, nhất là trong những năm gần đây khi mà nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi chính sách thuế xuất nhập khẩu cần có sự điều hành linh hoạt.

Có thể thấy rằng, mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ giữa hai đơn vị được xây dựng bền chặt không chỉ xuất phát từ yêu cầu khách quan  do tính chất công việc mà nó còn được gắn kết, được xây dựng từ tình cảm chân thành, tương trợ lẫn nhau, từ đó dần tạo thành mối quan hệ truyền thống tốt đẹp.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Thuế  XNK, tôi rất vui có cơ hội bày tỏ tình cảm và cảm nhận của mình về sự phối hợp công tác giữa hai đơn vị. Với những gì chúng ta đã có, đã làm được, tôi luôn mong và rất tin tưởng rằng truyền thống mà hai đơn vị đã tạo dựng trong những năm qua sẽ được tiếp tục phát huy bởi các thế hệ lãnh đạo và cán bộ của cả hai đơn vị, nhất là những cán bộ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Trường - Cục trưởng Cục Hải quan TP.Hà Nội:

Cục Thuế XNK là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và quản lý thu NSNN trong lĩnh vực XNK, thời gian qua đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.

Cục Hải quan Hà Nội luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Cục Thuế XNK trong việc hướng dẫn triển khai, áp dụng chính sách thuế, cũng như việc quản lý, khai thác tốt nguồn thu.

Cục Thuế XNK đã phối hợp tốt với Hải quan Hà Nội trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật thuế cho doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ giải đáp và giải quyết các vướng mắc về lĩnh vực thuế trong các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp hoặc qua các kênh trao đổi thông tin khác.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo và đội ngũ CBCC Cục Thuế XNK. Chúc Cục Thuế XNK tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong công tác, góp phần cùng toàn ngành Hải quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, cũng như nhiệm vụ thu NSNN.

Bà Lê Như Quỳnh - Vụ trưởng, Phó trưởng ban Thường trực Ban cải cách hiện đại hóa Hải quan - Tổng cục Hải quan:

Những năm qua Cục Thuế XNK đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa của Tổng cục Hải quan. Đơn vị đã triển khai có hiệu quả các dự án: Hiện đại hóa thu ngân sách Nhà nước giữa Tổng cục Hải quan - Tổng cục Thuế - Kho bạc Nhà nước; Phối hợp thu ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế;  đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế.

Quá trình triển khai công việc, Ban Cải cách hiện đại hóa đã nhận được sự phối hợp tích cực của Cục Thuế XNK trong các lĩnh vực do Ban chủ trì như: xây dựng và quản trị chiến lược, triển khai thủ tục hải quan điện tử, đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan; quản lý phát triển nguồn nhân lực, quan hệ đối tác hải quan- doanh nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, tôi xin chúc mừng tập thể lãnh đạo, công chức của Cục Thuế XNK; chúc Đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế trong sự nghiệp phát triển của Tổng cục Hải quan.

Theo Baohaiquan.vn