Dự kiến truy thu thuế hơn 125 tỷ đồng từ 1 DN FDI

Cập nhật: 10:05 AM, 12/05/2014

Chi cục Kiểm tra sau thông quan- Cục Hải quan TP.HCM vừa kết thúc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp đối với một công ty 100% vốn nước ngoài. Kết quả dự kiến truy thu trên 125 tỷ đồng tiền thuế.

Số thuế dự kiến truy thu nêu trên từ các lô hàng nhập khẩu của công ty này trong 5 năm (từ năm 2008-2012), với 252 bộ hồ sơ vi phạm.

Các bộ hồ sơ nhập khẩu hàng nêu trên doanh nghiệp đã được hưởng thuế suất ưu đãi theo Hiệp định thương mại ATIGA. Tuy nhiên, qua kiểm tra sau thông quan, cơ quan Hải quan phát hiện các sai sót trên C/O mẫu D, như: không có số tham chiếu trên các trang tiếp theo đính kèm; không ghi các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn bên thứ 3 tại ô số 7; C/O cấp sau 3 ngày kể từ ngày xuất khẩu nhưng không tích vào mục “Isued retroactively” tại ô số 13; C/O giáp lưng nhưng không tích vào mục “Back to back” tại ô tố 13; ghi sai địa chỉ trên ô số 2 so với hợp đồng thương mại và tờ khai hải quan.

Giải thích về những sai sót trên C/O mẫu D nêu trên, doanh nghiệp cho rằng, những sai sót này không làm ảnh hưởng đến hàm lượng xuất xứ hàng hóa. Hơn nữa, tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng kí tờ khai hải quan, cơ quan Hải quan đã chấp nhận C/O do doanh nghiệp xuất trình. Trong trường hợp, nếu từ chối C/O, cơ quan Hải quan phải ghi rõ lý do từ chối và gửi trả lại cho Tổ chức cấp C/O.

Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, việc doanh nghiệp cho rằng những sai sót trên C/O nêu trên không làm ảnh hưởng đến hàm lượng xuất xứ hàng hóa là ngoài thẩm quyền của Cục Hải quan TP.HCM.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát, những sai sót nêu trên được lặp đi, lặp lại tại nhiều tờ khai trong một thời gian dài,số tiền thuế truy thu lớn, nên Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước khi ban hành quyết định ấn định, truy thu  thuế đối với doanh nghiệp theo kết quả kiểm tra sau thông quan nêu trên./.

 

Lê Thu - Baohaiquan.vn