Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Cập nhật: 09:57 AM, 12/05/2014

Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm hoạt động quản lý thu thuế từ tháng 4/2014, quản lý hơn 3.500 doanh nghiệp và gần 3.300 hộ kinh doanh trong 13 phường, với chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2014 hơn 1.000 tỷ đồng.

Với nguồn thu lớn, ngay từ ngày đầu thành lập, Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm đã chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ giúp để các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế, tạo nguồn thu.

Tại cơ quan thuế, chi cục đã công khai bộ thủ tục hành chính về thuế cùng các văn bản, chính sách thuế mới; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa để giải đáp, phát tờ rơi miễn phí, hướng dẫn những vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; tăng cường tuyên truyền chính sách thuế mới trên hệ thống loa truyền thanh phường.

Mặc dù mới được thành lập, nhưng Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp về chính sách thuế cho gần 200 doanh nghiệp tiêu biểu, có số thu lớn, nộp thuế nhiều, xuất nhập khẩu, sử dụng nhiều lao động…

Tại hội nghị đối thoại, đại diện gần 200 doanh nghiệp đã được nghe cơ quan thuế phổ biến, hướng dẫn hệ thống các văn bản pháp luật về chính sách thuế mới áp dụng từ năm 2014 như: Luật Quản lý thuế; thuế: Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính về thuế; quy định về hóa đơn và các chính sách thuế khác.

Với mục đích một người hỏi, nhiều người cùng nghe, những câu hỏi đã được cơ quan thuế hướng dẫn, giải đáp kịp thời và áp dụng vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Phạm Thanh Phong - Phó Chi cục trưởng cho biết, là đơn vị mới thành lập nên thời gian đầu, Chi cục chú trọng việc giới thiệu cơ cấu bộ máy tổ chức của Cơ quan Thuế, các số điện thoại, đường dây nóng cần liên hệ. Chi cục cũng luôn đề cao công tác tuyên truyền, đối thoại, coi đây là công tác trọng tâm để tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp...

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn