Quy định về bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm

Cập nhật: 05:18 PM, 22/10/2013

Tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  đã chỉnh lý, chuyển nội dung chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ Luật Bảo hiểm xã hội sang Luật Việc làm.Dự án Luật Việc làm vừa được Ủy ban Thường vụ  Quốc hội trình bày trước Quốc hội chiều nay (21/10), sau khi tiếp thu, chỉnh lý từ ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, diễn ra hồi tháng 6 vừa qua.


Thảo luận bản tiếp thu, chỉnh lý này, các đại biểu đều bày tỏ thống nhất cao với các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày.


Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là UBTVQH đã chuyển nội dung chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ Luật Bảo hiểm xã hội sang Luật Việc làm, đồng thời mở rộng thêm đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.


UBTVQH cho rằng các cơ quan BHXH và cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, tăng cường công tác quản lý Nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra, tạo cơ hội cho nhóm lao động này tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo đảm an sinh cho mình.


Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng được sửa đổi theo hướng quy định Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý Nhà nước về việc làm thành lập là đầu mối trực tiếp đối với người lao động, thực hiện tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, lập hồ sơ thất nghiệp; giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, cơ quan BHXH chịu trách nhiệm thu và quản lý quỹ BHTN.

 

BĐTChinhPhu