Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay

Cập nhật: 09:03 AM, 01/10/2013

Diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới kể từ sau lần điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 17/7/2013) có những biến động trái chiều, cụ thể: xăng, dầu madut giảm (xăng RON 92 giảm 2,50%; dầu madut 3,5S giảm 1,26%); riêng dầu điêzen, dầu hỏa biến động tăng (dầu điêzen 0,05S tăng 1,56%; dầu hỏa tăng 3,66%). Mức giá các chủng loại xăng dầu tính bình quân 30 ngày từngày 23/7/2013 đến ngày 21/8/2013 như sau: giá xăng RON 92: 114,53 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 123,49 USD/thùng; dầu hỏa: 123,27 USD/thùng, dầu ma-dút 180 3,5S: 604,53 USD/tấn.

Căn cứ nguyên tắc và các thông số tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng, dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 hướng dẫn cơ chế  hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo về điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện nay như sau:

1. Đối với mặt hàng xăng:

Tại thời điểm điều hành ngày 17/7/2013, nếu tính đầy đủ các yếu tố cấu thành giá cơ sở theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP thì phải điều chỉnh tăng giá tối đa 988 đồng/lít. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu bình ổn giá, Liên Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp chỉ tính 100 đồng/lít lợi nhuận định mức thay vì mức 300 đồng/lít theo quy định và sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít; do vậy mức điều chỉnh tăng giá tối đa đối với mặt hàng này chỉ ở mức 468 đồng/lít (thực tế điều chỉnh giá của doanh nghiệp ở mức 460 đồng/lít).

Đến nay, tính bình quân 30 ngày (từ ngày 23/7/2013 đến ngày 21/8/2013) mặc dù giá xăng trên thị trường thế giới có giảm song mức chênh lệch giữa giá cơ sở tính theo đúng quy định và giá bán hiện hành của mặt hàng xăng chỉ đủ để khôi phục lại lợi nhuận định mức theo quy định và ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá. Nhưng để góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán xăng tối thiểu 300 đồng/lít và tiếp tục được sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít.

2. Đối với mặt hàng dầu điêzen:

Nếu tính toán đầy đủ các yếu tố cấu thành giá cơ sở theo đúng quy định hiện hành thì phải tăng giá bán mặt hàng dầu điêzen trong nước tối đa 627 đồng/lít. Tuy nhiên để giữ ổn định giá dầu điêzen, chia sẻ hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong nước không điều chỉnh tăng giá bán dầu điêzen, giữ ổn định giá bán; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tạm cắt giảm lợi nhuận định mức theo quy định 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít xuống còn 100 đồng/lít), cho phép các doanh nghiệp tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng dầu điêzen thêm 100 đồng/lít (từ 300 đồng/lít lên 400 đồng/lít).

3. Đối với mặt hàng dầu hỏa:

Tương tự mặt hàng dầu điêzen, nếu tính toán đầy đủ các yếu tố cấu thành giá cơ sở theo đúng quy định hiện hành thì phải tăng giá bán mặt hàng dầu hoả trong nước tối đa 1.051 đồng/lít. Tuy nhiên để giữ ổn định giá dầu hoả, chia sẻ hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong nước không điều chỉnh tăng giá bán dầu hoả, giữ ổn định giá bán; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tạm cắt giảm lợi nhuận định mức theo quy định 200 đồng/lít (từ 300 đồng lít xuống còn 100 đồng/lít), cho phép các doanh nghiệp tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng dầu hoả thêm 500 đồng/lít (từ 300 đồng/lít lên 800 đồng/lít).

4. Đối với hàng dầu ma-dút:

Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán mặt hàng dầu ma-dút trong nước tối thiểu 257 đồng/kg.

5. Về thời điểm thực hiện:

- Việc điều chỉnh lợi nhuận định mức và mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hỏa thực hiện từ: 20 giờ 00 phút ngày 22 tháng 8 năm 2013.

- Việc điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng xăng, dầu ma-dut trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tự quyết định vào thời điểm thích hợp nhưng không được muộn hơn 20 giờ 00 phút ngày 22 tháng 8 năm 2013.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương xin thông tin tới các cơ quan thông tin đại chúng và người dân biết và đồng thuận với công tác điều hành giá mặt hàng xăng dầu trong nước thời điểm hiện nay của Chính phủ./.

 

Theo Mof.gov.vn