9 tháng, hơn 42.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động

Cập nhật: 10:56 AM, 26/09/2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 9 tháng, có 42.459 doanh nghiệp (DN) giải thể và tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, cũng có 11.299 DN quay trở lại hoạt động.

Số liệu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho biết, 9 tháng đầu năm, cả nước có 6.742 DN hoàn thành thủ tục giải thể DN, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2012.

Tuy nhiên, số DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động vẫn tăng tới 12,8% so với cùng kỳ năm 2012, với khoảng 35.717 DN.

Như vậy, chỉ trong 9 tháng đầu năm, đã có 42.459 DN phải giải thể, ngừng hoạt động, cho thấy tình hình kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Điểm sáng trong lĩnh vực này, đó là trong 9 tháng, có 11.2999 DN tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động.

Các DN này chủ yếu tập trung ở các ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (4.060 DN); xây dựng (1.918 DN); công nghiệp chế biến, chế tạo (1.628 DN).

Trong khi đó, cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý III/2013, cả nước có 19.323 DN đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký là 87.798 tỷ đồng, giảm 16,7% về số DN và giảm 23,1% về số vốn đăng ký so với quý II/2013; đồng thời tăng tương ứng 23% và 10,6% so với quý I.

Tuy nhiên, so với quý III/2013, tăng 11,4% về số lượng DN thành lập mới, giảm 18,9% về số vốn đăng ký.

Tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước có 58.231 DN đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký 281.359 tỷ đồng, tăng 10,8% về số lượng DN nhưng giảm 21,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Theo baodautu.vn