Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mở rộng thông qua ưu đãi thuế

Cập nhật: 09:20 PM, 21/09/2013

Theo Tổng cục Thuế, kể từ ngày 1/1/2014, doanh nghiệp (DN) trong nước và nước ngoài sẽ thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi thuế khi đầu tư mở rộng (ĐTMR) sản xuất kinh doanh. Theo đó, phạm vi ưu đãi đối với đầu tư mới sẽ rộng hơn so với Luật thuế TNDN hiện hành. Quy định mới sẽ có tác động tới thu ngân sách nhưng có ưu điểm là chính sách rõ ràng, thống nhất với quy định của pháp luật về đầu tư.

Trao đổi với phóng viên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, Luật thuế TNDN hiện hành không quy định ưu đãi thuế đối với ĐTMR của DN, chỉ quy định dự án ĐTMR nếu thành lập pháp nhân mới thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các DN không muốn hình thành pháp nhân mới do thủ tục và tăng thêm chi phí.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và khuyến khích, thu hút đầu tư, góp phần vào việc phân bổ nguồn lực có hiệu quả, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN (có hiệu lực từ ngày 1/1/2014) đã bổ sung quy định miễn thuế, giảm thuế đối với ĐTMR. Trong đó, quy định rõ phạm vi ưu đãi, mức ưu đãi, tiêu chí ĐTMR để được ưu đãi thuế.

Cụ thể, DN phải đáp ứng một trong 3 tiêu chí như: Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án ĐTMR thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật này hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án ĐTMR thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế TNDN; Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;  Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư).

Đồng thời, bổ sung quy định nếu DN ĐTMR vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo Luật này mà đáp ứng một trong 3 tiêu chí trên thì phần thu nhập tăng thêm do ĐTMR được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế theo diện ĐTMR. Với trường hợp DN ĐTMR mà không đáp ứng một trong 3 tiêu chí nêu trên thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho DN hưởng các chính sách ưu đãi khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam. Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN quy định rõ nguyên tắc chuyển tiếp ưu đãi đối với trường hợp DN có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN thì tiếp tục được hưởng cho thời gian còn lại hoặc được lựa chọn ưu đãi theo quy định của Luật này nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian còn lại. Theo đó trường hợp DN thực hiện dự án đầu tư mới trước thời điểm 1-1-2014 mà không trong thời gian hưởng ưu đãi thì không được chuyển sang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật này.

Cũng kể từ 1/1/2014, sẽ bổ sung thêm lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi (ngoài các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành) như: Bổ sung vào diện áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới, ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; Đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao...

Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động. Thu nhập của DN công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao.

Đồng thời, bổ sung vào diện áp dụng thuế suất ưu đãi 20%, miễn thuế tối đa trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 4 năm tiếp theo đối với: Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng... Ngoài ra, còn thực hiện các ưu đãi thuế đối với Khu công nghiệp: Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi). Theo đó, DN được miễn thuế trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Theo baohaiquan.vn