Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2014 từ 15-17%

Cập nhật: 09:43 AM, 16/09/2013

Theo dự thảo Nghị định trình Chính phủ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2014 từ 250.000 - 400.000 đồng (tương ứng 15-17%).

Cụ thể, lương tối thiểu tại khu vực I tăng từ 2,35 triệu đồng/tháng lên 2,75 triệu đồng/tháng; vùng II từ 2,1 lên 2,45 triệu đồng/tháng; vùng III tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,1 triệu đồng/tháng, tương ứng với khoảng 17%. Riêng vùng IV, lương cơ bản tăng 15% - từ 1,65 triệu đồng lên 1,9 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu năm 2014 được điều chỉnh với mức tăng tương đương như mức tăng của năm 2013 so với năm 2012 (từ 16-18% tùy theo vùng) và thấp bằng một nửa so với 2 phương án điều chỉnh mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất trước đó (tăng từ 24-36%).

Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, mức tăng từ 24-36% cũng chỉ đáp ứng được từ 75- 84% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Hiện dự thảo Nghị định vẫn đang tiếp tục thu thập ý kiến của các bộ ngành, đơn vị. Dự kiến, trong tháng 9 này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ phương án cuối cùng. Nếu được thông qua, mức lương này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 1-1-2014.