3 thủ tục hải quan mới được miễn phí

Cập nhật: 10:59 AM, 15/08/2013

3 thủ tục vừa được Bộ Tài chính công bố gồm: Khai báo, tiếp nhận, trao đổi và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; đăng kí tài khoản người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; sử dụng chữ kí số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa.

Theo Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân thực hiện 3 thủ tục nêu trên không phải nộp lệ phí.
Được biết, cơ chế Hải quan một cửa quốc gia được thực hiện thí điểm đầu tiên ở 3 bộ gồm: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải.
Hiện, 3 bộ này đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kết nối các hệ thống công nghệ thông tin của từng bộ vào Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đó là hệ thống thông quan điện tử và e-Manifest của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), hệ thống eCOSys (cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua phương thức điện tử) của Bộ Công Thương, Cổng thông tin thủ tục đối với tàu biển xuất nhập cảnh của Cục Hàng hải (Bộ Giao thông vận tải).
Theo CĐT Chính phủ