Vướng mắc trong thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao

Cập nhật: 10:22 AM, 23/07/2013

Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang gặp một số vướng mắc trong thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao. Theo đó, trong khi đơn vị chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 2 ô tô biển ngoại giao thì người đang quản lý, sử dụng xe lại đề nghị rút hồ sơ để đi làm tại tỉnh khác.

Theo Cục Hải quan Hà Tĩnh, ngày 22-5, đơn vị đã tiếp nhận 2 bộ hồ sơ xe mang biển số ngoại giao chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định. Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại Công văn 6648/BTC-TCHQ ngày 24-5-2013 và Công văn số 7057/BTC-TCHQ ngày 3-6-2013, đơn vị gặp phải một số vướng mắc đối với 2 bộ hồ sơ trên nên chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng nộp thuế cho người đang quản lý, sử dụng xe. Trong khi đơn vị chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng thì người đang quản lý, sử dụng xe lại có đơn đề nghị rút hồ sơ đã nộp để thực hiện thủ tục chuyển nhượng tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác.

Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, do Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn việc cơ quan Hải quan trả hồ sơ đã tiếp nhận cho nên đơn vị gặp vướng mắc không biết trường hợp này người quản lý, sử dụng xe có được lấy lại hồ sơ đã nộp tại Cục Hải quan Hà Tĩnh để làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác hay không?

Trong trường hợp nếu không trả hồ sơ nhưng người quản lý, sử dụng xe không đến Cục Hải quan Hà Tĩnh để làm thủ tục nộp thuế, theo hướng dẫn tại 2 công văn trên, cơ quan Hải quan cũng chưa có phương án cụ thể để xử lý đối với trường hợp này. Còn nếu trong trường hợp người đang quản lý, sử dụng xe được lấy lại hồ sơ và làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác thì có được xét thời điểm khai báo, làm thủ tục từ khi Hải quan Hà Tĩnh tiếp nhận không?

Để có phương án cụ thể giải quyết đối với trường hợp này, Cục Hải quan Hà Tĩnh đề xuất một số phương án xử lý. Theo đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh cho rằng, do xe ô tô đang bị vi phạm về chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định nên không thực hiện trả hồ sơ. Nếu người đang quản lý, sử dụng xe có nhu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác thì thực hiện việc bàn giao hồ sơ giữa 2 đơn vị.

 

Trường hợp không trả hồ sơ và người đang quản lý, sử dụng xe không đến Hải quan làm thủ tục, nộp thuế thì xử lý như đối với xe mang biển số ngoại giao chuyển nhượng không đúng quy định. Về thời điểm, Cục Hải quan Hà Tĩnh đề xuất được khai báo từ khi đơn vị này tiếp nhận hồ sơ.