Tối ưu hóa việc sử dụng Hiệp định Thương mại Tự do

Cập nhật: 09:32 AM, 19/06/2013
Ngày 17/6, với sự hỗ trợ của Bộ Công thương, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo tối ưu hóa việc sử dụng Hiệp định Thương mại tự do (FTA).
Tại Hội thảo, đại diện Bộ Công thương cho biết sự phát triển gần đây của các Hiệp định FTA, đã góp phần giúp Việt Nam hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách thương mại-đầu tư theo xu hướng hội nhập, minh bạch, thông thoáng… tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển đầu tư, kinh doanh; đồng thời thúc đẩy thương mại hai chiều, đa dạng hóa xuất khẩu, mở rộng thị phần hàng xuất khẩu… đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế.
Cùng với những thuận lợi, các hiệp định này cũng đặt ra những thách thức đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực tư nhân và Nhà nước trong việc hoạch định chính sách, gắn kết giữa thực hiện Hiệp định FTA và chiến lược phát triển xuất nhập khẩu, tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế với bên ngoài.
Theo ông Hirotaka Yasuzumi, Giám đốc điều hành Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ cộng đồng doanh nghiệp mà các cơ quan nhà nước cần cập nhật thông tin và am hiểu sâu rộng về Hiệp định FTA mới tận dụng được triệt để các lợi thế từ Hiệp định này và mang lại cơ hội phát triển cho đất nước.
Hội thảo lần này là một trong những chuỗi hoạt động nhằm nâng cao nhận biết và giới thiệu các giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng Hiệp định FTA tại Việt Nam, trong đó tập trung tìm hiểu về nội dung và phương thức sử dụng, khai thác lợi thế từ Hiệp định FTA thông qua việc phân tích những vấn đề liên quan như tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, sử dụng hữu hiệu nguồn nhân lực, làm môi trường đầu tư của Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn.
Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh còn cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản về lợi ích của Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) đối với ASEAN, xu hướng FTA/GSP và Quy tắc xuất xứ hàng hóa tại châu Á, hiện trạng áp dụng và triển khai FTA/EPA trong tương lai tại Việt Nam./