Lùi thời điểm thực hiện Thông tư 02 về phân loại nợ ngân hàng

Cập nhật: 03:06 PM, 28/05/2013

Ngày 27-5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21-1-2013 chậm một năm so với quy định tại Thông tư 02.

Theo đó, Khoản 1 Điều 25 của Thông tư 02/2013/TT-NHNN được sửa đổi như sau: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2014”. Thông tư số 12/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2013.

Như vậy, Thông tư 02 đã được gia hạn thêm một năm nhằm hỗ trợ ngân hàng và doanh nghiệp trong việc chậm áp dụng phân loại nợ theo chuẩn quốc tế, được đánh giá là một cứu cánh cho cả ngân hàng và doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay.

So với các qui định trước đây, Thông tư 02 có một số thay đổi quan trọng với các qui định sát với chuẩn mực quốc tế Basel 2 như phạm vi tài sản có phải phân loại, định giá tài sản bảo đảm, sử dụng thông tin tín dụng, tiêu chuẩn phân loại nợ, phản ánh đầy đủ hơn chất lượng tài sản của tổ chức tín dụng.

Sau khi Thông tư 02 được ban hành, nhiều ngân hàng đã bắt tay vào việc tính toán lại các khoản nợ và tiến hành phân loại nợ, để chính thức áp dụng từ ngày 1-6-2013. Trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện, các ngân hàng đã phát hiện một số vấn đề. Nếu áp dụng Thông tư này vào thực tế, tỉ lệ nợ xấu tại một số ngân hàng thương mại có thể tăng từ 3-4% hiện nay lên 10-20%, thậm chí cao hơn. Tỉ lệ nợ xấu tăng cao cũng đồng nghĩa với việc các ngân hàng phải trích lập dự phòng nhiều hơn, điều kiện cho vay chặt chẽ hơn, ảnh hưởng đến khả năng cho vay đối với các doanh nghiệp.

Trao đổi quan điểm về việc điều chỉnh thời hạn này, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cho rằng, với Thông tư 12, Ngân hàng Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn của các ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy tín dụng cho nền kinh tế, giảm mặt bằng lãi suất cho vay và tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh. Theo ông Hưởng, Thông tư 12 không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp, ngân hàng mà còn cho cả nền kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc gia hạn Thông tư 02 là để cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thêm thời gian chủ động xây dựng lộ trình và chuẩn bị các điều kiện áp dụng Thông tư 02 vào ngày 1-6-2014. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh  ngân hàng nước ngoài tích cực chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu, xử lý nợ theo Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 và Đề án xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.