thuế nhà thầu là gì

  • Thuế nhà thầu

    Thuế nhà thầu là loại thuế đánh vào Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam..

  • Giải đáp về hoàn thuế cho nhà thầu (Công văn 2801/TCT-KK)

    Tổng cục Thuế đã thừa nhận tại Công văn số 2801/TCT-KK ngày 29/07/2010 quyền khiếu nại của nhà thầu nước ngoài khi cơ quan thuế thường xuyên thực hiện hoàn thuế trễ.

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này