mức thuế Môn bài

 • Hoạt động cho thuê nhà không thực hiện đầy đủ trong cả năm, hoặc chỉ cho thuê 6 tháng cuối năm không được miễn thuế môn bài

  Đối với cá nhân cho thuê nhà mới bắt đầu cho thuê trong thời gian của 6 tháng đầu  năm; được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, thì kê khai - nộp mức môn bài cả năm. Đối với các cá nhân cho thuê trong thời gian 6 tháng cuối năm và được cấp đăng ký thuế và mã số thuế thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm...

 • Mức thuế môn bài đối với tổ chức kinh doanh

  Thông tư số 04/2003/TT –BTC ngày 07/5/2003 của Bộ tài chính hướng đẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài thì mức thuế môn bài được quy định như sau..

 • Mức thuế môn bài đối với tổ chức kinh doanh trong trường hợp cụ thể

  Thông tư số 04/2003/TT –BTC ngày 07/5/2003 của Bộ tài chính hướng đẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài thì bậc thuế môn bài đối với một số trường hợp cụ thể được xác định như sau..

 • Mức thuế môn bài đối với các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể

   

  Theo khoản 2 Mục I Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ thì mức thuế môn bài đối với các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể được quy định nộp thuế môn bài theo 6 mức như sau:

 • Miễn, giảm thuế môn bài

  Thông tư số 04/2003/TT –BTC ngày 07/5/2003 của Bộ tài chính hướng đẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài thì miễn, giảm thuế môn bài được quy định như sau:

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này