Phiếu xuất kho

 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ kê khai thuế GTGT của chi nhánh (Công văn 674/TCT-KK)

  Chi nhánh sẽ được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ khi điều chuyển hàng hóa thu mua, sơ chế về trụ sở chính nếu bản thân không hạch toán kế toán và không phát sinh doanh thu. Ngược lại, chi nhánh sẽ phải lập hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai thuế tại địa phương.

 • Chứng từ điều chuyển hàng hóa giữa các kho (Công văn số 9773/CT-TT&HT)

  khi điều chuyển hàng hóa giữa các kho trong doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ để làm chứng từ vận chuyển hàng hóa hợp lệ trên đường mà không cần phải có hóa đơn giá trị gia tăng.

 • Sử dụng chứng từ khi vận chuyển hàng hóa (Công văn số 3757/TCT-CS)

  Tổng cục Thuế vừa xác nhận về việc không yêu cầu doanh nghiệp phải lập chi nhánh để sử dụng hóa đơn vận chuyển nội bộ khi điều chuyển hàng tới các điểm kinh doanh.

 • Xử phạt khi thất lạc phiếu xuất kho (Công văn 7892/CT-TT-HT)

  Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là một loại hóa đơn và được quản lý theo quy định về quản lý hóa đơn. Trong trường hợp thất lạc các liên của phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như trường hợp làm mất hóa đơn giá trị gia tăng.

 • Mẫu hóa đơn

  Theo quy định của pháp luật thì mẫu hóa đơn bao gồm các loại sau: Hóa đơn GTGT 3 liên, mẫu số 01-GTKT-3LL,  Hóa đơn GTGT 2 liên, mẫu số 01-GTKT-2LN..........

 • Chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế (Công văn 2824/BTC-TCHQ)

  Bản sao “Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho” là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan...

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này