Việc Xử lý mất, cháy, hỏng hoá đơn trong đơn vị kế toán được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC ?

Cập nhật: 09:57 AM, 06/10/2010

LIÊN HỆ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÓA ĐƠN VÀ IN HÓA ĐƠN (CLICK HERE)

 

Việc Xử lý mất, cháy, hỏng hoá đơn trong đơn vị kế toán được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP?

Theo quy định tại Điều 24 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Xử lý mất, cháy, hỏng hoá đơn trong đơn vị kế toán được quy định như sau:

Xử lý mất, cháy, hỏng hoá đơn trong đơn vị kế toán

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoá đơn bị mất, cháy, hỏng thì phải lập biên bản về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

2. Sau khi lập biên bản tổ chức, cá nhân có hoá đơn bị mất, cháy, hỏng phải có đơn khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn khai báo là ngày sau ngày biên bản được lập xong, nhưng chậm nhất không quá 05 (năm) ngày, kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Bộ Tài chính quy định cụ thể việc xử lý hoá đơn sau mất, cháy, hỏng và trình tự, thủ tục khai báo mất, cháy, hỏng hoá đơn.Tin cũ hơn:

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này