Nghị định 51/2010/NĐ-CP về việc doanh nghiệp tự in hóa đơn

Cập nhật: 08:00 PM, 04/10/2010

Nghị định 51của CP ban hành ngày 14/5/2010 quy định về việc doanh nghiệp tự in hóa đơn

Theo thông báo của Tổng cục Thuế gửi các cục thuế tỉnh, thành phố, từ 1/1/2011, các doanh nghiệp phải tự in, đặt in hóa đơn hoặc tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 51.

Nội dung chi tiết của Nghị định 51 của Chính phủ:

Thông tư 153 hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Download – Tải về).

Phụ lục Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 29/9/2010 hướng dẫn nghị định 51 của chính phủ

Đính chính Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 về hóa đơn bán hàng (Quyết định 2905/QĐ-BTC).

 ® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này