Chứng từ thu thuế TNCN mẫu CTT 55 và CTT55B

Cập nhật: 10:12 AM, 14/07/2010

Tại công văn số 15447/TCT-TNCN ngày 02 tháng 11 năm 2009 về sử dụng chứng từ thu thuế TNCN, Bộ Tài chính gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung Ương hướng dẫn như sau:

Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số cục thuế kiến nghị sửa đổi chỉ tiêu “Thủ trưởng cơ quan Thuế” trên mẫu biên lai thu thuế thu nhập cá nhân CTT55 và CTT55B ban hành kèm theo Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Để giải quyết kịp thời vướng mắc đồng thời tiết kiệm chi phí in ấn, đối với mẫu biên lai thu thuế Thu nhập cá nhân CTT55 và CTT55B đã in, người trực tiếp thu thuế hoặc người được uỷ nhiệm thu khi sử dụng mẫu CTT55 và CTT55B được gạch bỏ chỉ tiêu “Thủ trưởng cơ quan Thuế (Director of Tax office) và thay thế bằng cách viết hoặc đóng dấu chỉ tiêu “Người thu tiền” đồng thời ký ghi rõ họ tên người trực tiếp thu tiền thuế.
Biên lai thu thuế Thu nhập cá nhân CTT55 và CTT55B được đóng dấu của cơ quan thuế hoặc tổ chức được uỷ nhiệm thu theo quy định tại Điều 11 Chế độ quản lý ấn chỉ thuế ban hàng kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này