Tiền công tác phí có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN hay không?

Cập nhật: 01:45 PM, 12/07/2010

Tại công văn số 1259/TCT-TNCN ngày 7/4/2008 của Tổng cục thuế trả lời công văn ngày 19/02/2009 của Tổ chức sức khỏa Gia Đình quốc tế( FHI) hỏi về tiền công tác phí như sau:

Tại tiết f, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

"f) Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối với từng trường hợp như sau:

- Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì việc tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động đối với khoản tiền công tác phí nhận được thực hiện như sau:

- Trường hợp FHI áp dụng chế độ thanh toán tiền công tác phí theo thực tế chi có hoá đơn chứng từ hợp pháp thì khoản tiền thanh toán này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của lao động.

- Trường hợp FHI có quy định mức khoán chi tiền công tác phí thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động phần được thanh toán cao hơn mức khoán chi do FHI quy định.

- Trường hợp FHI áp dụng đồng thời chế độ thanh toán tiền công tác phí đối với một số khoản (như tiền khách sạn, vé máy bay,...) theo thực tế phát sinh có hoá đơn, chứng từ hợp pháp và chế độ khoán chi đối với một số khoản khác (như tiền ăn, chi tiêu cá nhân,...) thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động phần được thanh toán cao hơn mức khoán chi do FHI quy định;® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này