Thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng BĐS mà có diện tích đất tăng thêm?

Cập nhật: 09:27 AM, 08/07/2010

Tại công văn số 4022/TCT-TNCN của Tổng cục thuế trả lời công văn số 522/CT-KTr ngày 13/8/2009 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với diện tích đất tăng thêm so với diên tích ghi trên giấy tờ hiện có, khi đo đạc lại để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế TNCN: Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng nộp thuế TNCN trừ các trường hợp chuyển nhượng được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế TNCN.

Căn cứ quy định trên, trường hợp khi đo đạc lại để xác định diện tích đất đang sử dụng để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay đo đạc lại để cấp đổi Giấy chứng nhận mà diện tích đất có chênh lệch tăng thì thuộc diện điều chỉnh theo Luật Đất đai về thu tiền sử dụng đất, còn diện tích đất tăng thêm đó không có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng thì không phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN. Trường hợp diên tích tăng thêm do cá nhân nhận chuyển nhượng trước ngày Luật thuế TNCN có hiệu lực, nay làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cá nhân chuyển nhượng phải thực hiện nộp thuế TNCN hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp thay thuế TNCN theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính.

2. Về việc hợp thực hoá cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đề nghị Cục thuế phối hợp với cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn kiểm tra và xác định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp khi đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diên tích đất đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử sử dụng đất...® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này