Chuẩn mực kế toán số 11 - Hợp nhất kinh doanh

Cập nhật: 06:09 PM, 06/07/2010

Mọi trường hợp hợp nhất kinh doanh đều phải được kế toán theo phương pháp mua. Theo phương pháp này phải:

- Xác định bên mua;

- Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh;

- Phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh cho tài sản đã mua, nợ phải trả hoặc nợ tiềm tàng.

Chuẩn mực kế toán số 11.

Xem toàn bộ nội dung chuẩn mực (Download - Tải về)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này