Chuẩn mực kế toán số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Cập nhật: 06:02 PM, 06/07/2010

- Phân biệt các khoản dự phòng và các khoản nợ phải trả.

- Mối quan hệ giữa các khoản dự phòng và nợ tiềm tàng.

- Một khoản dự phòng chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;

+ Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ;

+ Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

- Doanh nghiệp không được ghi nhận một khoản nợ tiềm tàng và không được ghi nhận một tài sản tiềm tàng.

Chuẩn mực kế toán số 18.

Xem toàn bộ nội dung chuẩn mực (Download - Tải về)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này