Chuẩn mực số 25 - BCTC hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con

Cập nhật: 05:41 PM, 06/07/2010

1. Trình bày BCTC hợp nhất

- Các công ty mẹ phải lập và trình bày BCTC hợp nhất, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt.

- Công ty mẹ khi lập BCTC hợp nhất phải hợp nhất các BCTC của tất cả các công ty con ở trong và ngoài nước, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt.

2. Các nội dung cơ bản gồm:

- Trình tự hợp nhất;

- Trình bày khoản đầu tư vào công ty con trong BCTC riêng của công ty mẹ;

- Trình bày BCTC hợp nhất.

Chuẩn mực kế toán số 25.

Xem toàn bộ nội dung chuẩn mực (Download - Tải về)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này