Chuẩn mực kế toán số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Cập nhật: 05:34 PM, 06/07/2010

a) Thay đổi chính sách kế toán: Quy định việc áp dụng các thay đổi trong chính sách kế toán được thực hiện trong các trường hợp cụ thể:

b) Thay đổi ước tính kế toán:

Các thay đổi ước tính kế toán, trừ những trường hợp đặc biệt sẽ được áp dụng phi hồi tố và ghi nhận vào Báo cáo KQHĐKD:

+ Của kỳ có thay đổi, nếu thay đổi chỉ ảnh hưởng đến kỳ hiện tại; hoặc

+ Của kỳ có thay đổi và các kỳ sau đó, nếu thay đổi ảnh hưởng đến các kỳ này.

c) Sai sót:

Doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố những sai sót trọng yếu liên quan đến các kỳ trước vào báo cáo tài chính phát hành ngay sau thời điểm hiện ra sai sót.

Chuẩn mực kế toán số 29.

Xem toàn bộ nội dung chuẩn mực (Download - Tải về)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này