Chuẩn mực kế toán số 30 - Lãi trên cổ phiếu

Cập nhật: 05:32 PM, 06/07/2010

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phần sở hữu cổ phiếu cổ phần của công ty mẹ cho số lương bình quân của số cổ phần đang lưu hành trong kỳ.

- Doanh nghiệp tính giá trị lãi suy giảm trên cổ phiếu dựa trên số lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ./.

Chuẩn mực kế toán số 30.

Xem toàn bộ nội dung chuẩn mực (Download - Tải về)

thủ tục xin visa Xe tải trường hải


Quảng cáo menu dưới tapchithue

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này


Quảng cáo