Chuẩn mực kế toán

Cập nhật: 05:36 PM, 05/07/2010

Theo quy định tại điều 8 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì chuẩn mực kế toán được quy định như sau:

1. Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

2. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán và theo quy định của Luật này.

Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Xem chi tiết văn bản (Downd load - Tải về)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này