Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

Cập nhật: 04:29 PM, 05/07/2010

Theo quy định tại điều 53 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng được quy định như sau:

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a. Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này;

b. Có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

c. Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán bậc trung cấp.

2. Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

3. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Xem chi tiết văn bản (Downd load - Tải về)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này