Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về minh bạch tài sản, thu nhập

Cập nhật: 04:03 PM, 22/07/2013

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4 Chương II Luật phòng, chống tham nhũng, bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai Bên kê khai; giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị,cá nhân trong tổ chức thực hiện.

Đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 7 Nghị định; cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc kê khai, công khai, giải trình,xác minh tài sản, thu nhập, xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

CHI TIẾT Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về minh bạch tài sản, thu nhập xin download tại đây.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này