Hướng dẫn lập hóa đơn cho khoản giảm giá, chiết khấu thương mại (Công văn 1447/TCT-DNL)

Cập nhật: 08:41 PM, 12/05/2011

Sau khi kết thúc chương trình hay kỳ giảm giá, chiết khấu hàng bán, doanh nghiệp bán hàng phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh có ghi rõ nội dung giảm giá hoặc chiết khấu và thuế giá trị gia tăng. Hóa đơn này sẽ phải đính kèm bảng kê chi tiết doanh số và số thuế có xác nhận của các bên liên quan.

Công văn 1447/TCT-DNL ngày 27/04/2011 của Tổng cục thuế hướng dẫn lập hóa đơn cho khoản giảm giá, chiết khấu thương mại (Download Luật thuế)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này