Chỉ tiêu an toàn tài chính với các tổ chức kinh doanh chứng khoán (Thông tư 226/2010/TT-BTC)

Cập nhật: 10:14 AM, 31/12/2010

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 226 hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoạt động tại Việt Nam và các biện pháp xử lý đối với trường hợp vi phạm. Đáng chú ý là, từ ngày 1/4/2011, các doanh nghiệp liên quan sẽ phải báo cáo cụ thể về chỉ tiêu này.

Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài Chính chỉ tiêu an toàn tài chính với các tổ chức kinh doanh chứng khoán (DownLoad Luật thuế).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này