Hướng dẫn việc điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng xây dựng (Công văn 155/BXD-KTXD)

Cập nhật: 10:06 AM, 26/10/2010

Bộ Xây dựng vừa xác nhận tại Công văn 155 ngày 26/10/2010 về việc không cho phép doanh nghiệp không được thay đổi đơn giá trong hợp đồng xây dựng loại hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo đơn giá cố định không có thỏa thuận về việc được phép điều chỉnh đơn giá. Việc điều chỉnh được thực hiện với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Công văn 155/BXD-KTXD ngày 26/10/2010 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn việc điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng xây dựng (Download Luật thuế).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này