Hạch toán khoản chi tiền thưởng lễ, tết (Công văn số 9776/CT-TT&HT)

Cập nhật: 04:23 PM, 05/10/2010

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa có Công văn số 9776 ngày 05/10/2010 xác nhận doanh nghiệp sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý khoản chi tiền thưởng lễ, tết cho người lao động nếu trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể quy định cụ thể về khoản tiền thưởng này và thực tế doanh nhiệp có chi trả cho người lao động.

Công văn số 9776/CT-TT&HT ngày 05/10/2010  của Cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn việc hạch toán khoản chi tiền thưởng lễ, tết (Download Luật thuế).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này