Hướng dẫn hạch toán chi phí công tác phí của Doanh nghiệp (Công văn số 9376/CT-TT&HT)

Cập nhật: 08:14 AM, 22/09/2010

Theo Công văn số 9376 ngày 22/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp sẽ được hạch toán vào chi phí tiền lương khoản chi khoán tiền công tác phí đã thực chi và đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc thỏa ước lao động theo mức khống chế do Bộ Tài chính quy định. Người lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu này.

Công văn số 9376/CT-TT&HT ngày 22/09/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn Doanh nghiệp hạch toán chi phí công tác phí (Download luật thuế).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này