Hướng dẫn lập bảng kê kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng (Công văn số 8718/CT-TT&HT)

Cập nhật: 06:18 PM, 01/09/2010

Theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương tại Công văn số 8718 ngày 01/09/2010, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa có số lượng lớn, không thể liệt kê hết trên hóa đơn có thể lập bảng kê hàng hóa kèm theo hóa đơn. Được biết, bảng kê này phải ghi rõ tên, số lượng hàng hóa và tổng số tiền hàng phải khớp với số ghi trên hóa đơn.

Công văn số 8718/CT-TT&HT ngày 01/09/2010  của cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn áp dụng tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (Download Luật).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này