Trích khấu hao TSCĐ đối với nhà xưởng, văn phòng xây dựng trên đất thuê, mượn (Công văn số 2806/TCT-CS)

Cập nhật: 10:29 AM, 09/07/2009


Theo Công văn số 2806 ngày 09/07/2009 của TCT, doanh nghiệp xây dựng văn phòng, nhà xưởng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất thuê, mượn của tư nhân có thể được trích khấu hao đối với các TSCĐ này. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) Hợp đồng có công chứng và thời gian thuê không thấp hơn thời gian trích khấu hao tối thiểu của TCSĐ; (ii) hóa đơn thanh toán mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp; (ii) công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định về quản lý TCSĐ.

Công văn số 2806/TCT-CS ngày 09/07/2009 của TCT (Download Luật - Tải về).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này