Biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi ghi sai (Công văn 8417/CT-TT-HT-CS)

Cập nhật: 09:43 AM, 23/08/2010

Theo Công văn số 8417 ngày 23/08/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp phát hiện hóa đơn giao cho khách hàng ghi giá cao hơn giá trị thực tế của lô hàng phải cùng khách hàng lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn mới ghi rõ nội dung điều chỉnh giá bán cũng như thuế giá trị gia tăng tại hóa đơn đã ghi sai.

Công văn số 8417/CT-TT&HT-CS ngày 23/8/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Dương (Download luật - Tải về)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này