Ghi hóa đơn có chiết khấu thương mại (Công văn 430/TCT-CS)

Cập nhật: 01:30 PM, 05/02/2010

Thông thường, hóa đơn GTGT chỉ cần ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT và tổng giá trị thanh toán đã có thuế. Tuy nhiên, trong trường hợp chiết khấu thương mại cho khách hàng, doanh nghiệp có thể ghi rõ cả tỷ lệ % chiết khấu và số tiền chiết khấu, giá tính thuế GTGT là giá đã chiết khấu, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế trên hóa đơn.

Công văn 430/TCT-CS ngày 05/02/2010 của TCT.

Xem toàn văn văn bản (Download Luật - Tải về).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này